Ventilasjon

Førde Metallprodukt utførar montering og vedlikehald av alle typar ventilasjonsanlegg, i gamle og nye bygg – i både næringsbygg og private hus.

God inneklima er avhengig av god ventilasjon, og er avgjerande for både helse og trivsel på arbeidsplassen og heime.