Fasade i stål og aluminium

Førde Metallprodukt er totalleverandør av stålkonstruksjonar og fasadekledning i stål og aluminium.

Beslag og verkstadproduksjon

Førde Metallprodukt har eigen verkstad på Øyrane og produserar og monterar alt av beslag.

Bandtekking og tak

Førde Metallprodukt har lang erfaring og god kompetanse på bandtekking av fasadar og tak, for både næringsbygg og private bygg.

Ventilasjon

Førde Metallprodukt utfører montering og vedlikehald av alle typar ventilasjonsanlegg, i gamle og nye bygg.

Radonvern

Førde Metallprodukt tar seg av kontroll og måling av hus – og sikringstiltak i eldre og nye bygg.

Teknisk isolasjon – mantling

Førde Metallprodukt foretar mantling, dvs. isolering og kapsling  av varme og kalde rør.