Radon i nye og eldre bygg

Radon i innelufta gir auka risiko for lungekreft. Kor lang tid ein blir utsett for radon og  radonnivået er med og påverkar risikoen.

Vi i Førde Metallprodukt tar oss av:

  • Kontroll og måling av huset ditt
  • Sikringstiltak i eldre og nye bygg
  • Radonsperre i nybygg

Les meir på Statens Strålevern

Førde Metallprodukt - radonvern