Teknisk isolasjon – mantling

Førde Metallprodukt foretar mantling, dvs. isolering og kapsling  av varme og kalde rør.