Kontakt Førde Metallprodukt

Besøksadresse

  • Fjærevegen 2

    Øyrane i Førde

Postadresse

  • Postboks 632

    6804 Førde

Kontakt oss

Kontakt tilsette

Vi har lang erfaring og høg kompetanse.

Vi er totalt 15 medarbeidarar, inkludert 2 lærlingar. 8 av dei tilsette har fagbrev, og 3 av desse er utdanna fagskuleingeniørar.

Førde Metallprodukt har sentral godkjenning, som er eit bevis på at vi har kompetanse, erfaring og system for arbeidet vi gjer for byggebransjen.

Vi tilbyr prosjektering og rådgjeving i ventilasjon- og blekkslagerfaget, solskjerming og brannsikring

 

Margit B. Roth

Dagleg leiar

T: 992 06 300
E: margit@fmpas.no

Rune Rysjedal

Prosjektleiar

T: 992 06 301
E: rune.rysjedal@fmpas.no

Stig Albertsen

Vebjørn Nyhammer Hansen

Jogeir Birkeland

Artur Galek

Anders Heimreid

Steffen Lund

Bartek Obroslak

Aleksander Glørstad

Vitalijus Norvalaitis