Bandtekking og tak

Førde Metallprodukt har lang erfaring og god kompetanse på bandtekking av fasadar og tak, for både næringsbygg og private bygg. Du får ei miljøvennleg og tidlaust overflate som tåler vestlandsvêret gjennom fleire generasjonar.

Bandtekking er krevjande og er forholdsvis kostbart. Difor er det viktig å bruke godt kvalifiserte arbeidsfolk og varige materiale, som gir deg veggar og tak med lang levetid.