Førde Metallprodukt, pb. 632, 6804 Førde    -    Tlf.: 57 82 10 25    -    e-post: post@fmpas.no  - sjå her for kart